1  Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?

Het absolute dieptepunt van het jaar was de gevangenneming en met name de daarop volgende onbeschaamde en bewust vernederende tentoonstelling aan het volk van Sadam Hoessein. Waarom? Als je pretendeert beschaving te exporteren dien je je te onthouden van dit soort walgelijke acties. De vernedering van Hoessein was compleet, maar Bush liet door deze manier van presentatie zien dat hij zich met alle genoegen verlaagt tot het niveau dat hij zijn tegenstander juist altijd verwijt. Enig fatsoen was hier op zijn plaats geweest, als je tenminste wil pretenderen een beschaafde natie te zijn.

2  Wat vindt u het beste en wat het slechtste radio- en/of tv-programma van 2003?

Beste praatprogramma was De Laatste Show op BRT1, met Marc Uytterhoeven, de perfecte ontspannen en toch gevatte en scherpe talkshowhost die we kennen.
Slechtste was Barend en van Dorp, waar iedereen altijd door elkaar heen kwekt, waardoor er van enige diepgang geen sprake is. Bovendien spreken de heren geen enkele andere taal dan Nederlands. Hun Engels is zelfs voor muloklantjes beschamend slecht, om over Duits of  Frans maar helemaal te zwijgen.
De beste humor vinden we ook bij de Belgen – alles wat Hugo Matthijsen doet is goed, maar ook de Zalm voor Corleone-series van Herman van Molle zijn leuk.

3  Wat vindt u het beste boek/toneelstuk/concert en wat de beste film en de beste cd van 2003?

Beste boek: Alles uit liefde van Ved Mehta
Beste concert: Bob Brozman en René Lacaille voor een publiek van vijftien mensen in de Oosterpoort in Groningen
Beste cd: Canto van Fratelli Mancuso

4  Wie wenst u wat toe voor 2004 (ten goede of ten kwade)?

Bush wens ik een verschrikkelijke verkiezingsnederlaag toe, waarbij hij echt volledig weggevaagd wordt. Kijken hoe arrogant hij er dan nog bijloopt.
Balkenende wens ik een ernstige kabinetscrisis toe, waardoor vervroegde verkiezingen onvermijdelijk worden en hij zijn vernietigende en kortzichtige beleid wel moet afkappen.
En voor de wereld wens ik dat we, na de twee stappen terug die we dankzij onder meer Bush en zijn kameraden hebben gezet, nu eindelijk weer eens een stap vooruit kunnen zetten.