god is verbijsterd...
 


tekst van karel van het reve

(Holly Moors 19 mei 2004)
 


"hoppen"

Het leviteren wordt verdedigd door onbegrijpelijke verwijzingen naar niet-bestaande kwantumtheorieën over de zwaartekracht. Hersengolven, daling van misdaadcijfers, laserstralen, ze weten het allemaal met vertoon van geleerdheid aan elkaar te praten.
Een experiment volgde.Onder de tonen van stemmige muziek maakte de man drie hupjes en kreeg een applausje. Later, bij inspectie van de videobeelden, bleek hij bij zijn beste sprong niet hoger dan een twintig cm van de grond te zijn gekomen, en niet langer dan ongeveer 0,4 seconde zonder contact met de grond. De opgenomen video-beelden werden ter plaatse op een groot scherm vertraagd herhaald. De man verklaarde na afloop dat hij een goede meditatie had gehad. We weten niet hoe dat TM-hoppen voelt. Het schijnt dat men het als een onwillekeurige beweging ervaart, of zelfs alsof men wordt opgetild en weggeblazen. Misschien verzwakt dat mediteren de koppeling van het bewustzijn met de zintuigen. Voor uittredingservaringen wordt ook wel zo’n soort verklaring gegeven.
(bron: Skepsis)

(Trees Roose 20 mei 2004)


tate modern in londen

Toeval bestaat niet. Een dag na de TM-hopper van Trees kreeg ik een kaartje van iemand met een reproductie van het bekendste schilderij van de Amerikaanse schilder Edward Hopper – weer een paar dagen later bleek het Tate Modern in Londen een grote Hoppertentoonstelling te hebben, en daar zagen we een schilderij van een jonge vrouw die zo te zien op het punt staat te gaan hoppen:

hoppermeisje

(Holly Moors 31 mei 2004)


Les 4 Leren “ster-hoppen”

De kreet sterhoppen komt van het engelse starhoppen wat letterlijk vertaald “springen van ster naar ster” betekent.
Telescopen zijn vaak uitgerust met cirkels om de coördinaten van objecten vanaf te lezen. Om dergelijke cirkels goed te kunnen gebruiken moet je telescoop perfect zijn afgesteld. Een manier om zwakke objecten op te zoeken is door te ster-hoppen. Bij deze techniek maak je gebruik van heldere sterren om al springende van ster naar ster je object te bereiken. Beheers je deze techniek (ze vereist veel oefening) dan heb je geen cirkels of een computer meer nodig om te vinden wat je wilt zien. Voor bezitters van een telescoop die niet is voorzien van cirkels (of waarvan de cirkels te onnauwkeurig zijn) is ster-hoppen de enige techniek om zwakkere objecten te vinden.

De techniek van het sterhoppen gaat er vanuit dat je uitgaande van een heldere ster die in de buurt van je object staat, je uiteindelijke doel gaat vinden. Alles wat je nodig hebt zijn een telescoop, een goed afgestelde zoeker en een sterrenkaart. Gebruik een lage vergroting als je begint met ster-hoppen. Zet de ster op het midden van de kruisdraad van je zoeker en gebruik één van de vijf onderstaande methodes om je object te vinden.

 • Op een lijn met twee sterren

 • Tussen twee sterren

 • In een driehoek met twee sterren

 • Op de kruising van twee lijnen

 • In het oculair

(deze informatie komt van de website van de vereniging voor sterrenkunde Midden-Limburg)

(Peter Moors 3 juni 2004)


Moeder van de computerbug

Computerexpert Grace HOPPER

 

 mevrouw hopper

 

Grace Hopper staat wereldwijd bekend voor haar werk met de eerste digitale computer, de Mark I. Die computer werd in de jaren veertig gebruikt om de hoeken te berekenen waarmee de Amerikaanse marine haar munitie moest afschieten. Geen eenvoudige berekeningen want de gewenste hoek was afhankelijk van de weersomstandigheden. De resultaten werden gegoten in een binaire code, een computertaal waarin slechts twee karakters worden gebruikt: 0 en 1.

 

Grace Hopper is ook verantwoordelijk voor het woord bug — ,,insect” — sinds de komst van de pc een courant woord in de computerwetenschap. Hopper opende een computer en vond tussen twee stroompanelen een geplette mot, wat de computer op tilt deed slaan. In haar logboek noteerde Hopper dat ze een ,,bug” had gevonden en verwijderd. Sindsdien is het woord bug het courante woord voor een probleem in een computerprogramma.

 

Tegendraads is Hopper altijd geweest. ,,Mensen zijn allergisch voor verandering”, zei ze eens toen ze al over de tachtig was. ,,Ze zeggen graag: we hebben het altijd zo gedaan. Ik probeer daar tegenin te gaan. Daarom heb ik in mijn woonkamer een klok hangen die in tegenwijzerzin draait.”

 

Grace Murray Hopper sliep op nieuwjaarsdag 1992 vredig in tijdens haar slaap.

 

Bron: De Standaard (www.standaard.be)

 

(Reina Smallenbroek, 3 juni 2004)


Receiving hoppers for side tipping trailers

wachten op hop?

Commentaar van Trees Roose: Geen idee wat dit is, maar zijn we nu uitgehopt?

(Trees Roose, 4 juni 2004)


Uit het Van Dale Hedendaags Nederlands Woordenboek

hop1 (de ~ (m.), ~pen)

  1 opvallend gekleurde trekvogel met grote kuif en lange, rechte snavel, die vroeger bij ons broedde
  2 een of meer hennepachtige klimplanten waarvan de vruchtkegels gebruikt worden om aan het bier een bittere, aromatische smaak te geven

hop2 (de ~)

  1 de vruchtkegels van de hop

hop3 (tw.)

  1 als aansporing tot springen of dansen
  2 verkenningsroep bij jagers

hop·je (het ~, ~s)

  1 snoepje met koffiesmaak

hop·la (tw.)

  1 uitroep waarmee men een snelle beweging begeleidt => hoepla

hop·man (de ~ (m.))

  1 [scout.] leider van een troep verkenners
  2 [gesch.] vroegere kapitein in het Nederlandse leger

hop·pen1 (onov.ww.)

  1 tijdens meditatie springen en zweven
  2 voortdurend naar elders gaan

hop·pen2 (ov.ww.)

  1 hop toevoegen bij

hop·per (de ~ (m.), ~s)

  1 trechtervormige laadruimte met een losklep
  2 vaartuig, ingericht met een trechtervormige laadruimte, om bagger naar elders te vervoeren of in zee te storten

hop·per·zui·ger (de ~ (m.))

  1 zandzuiger die het zand in eigen bun bergt

hop·sa (tw.)

  1 uitroep bij het dansen en springen

hop·sen (onov.ww.)

  1 zich op logge wijze springend voortbewegen

hop·spruit (de ~)

  1 jonge wortelloot van de hopplanten

(Rian Huiberts 4 juni 2004)


Links, rechts hopsasa


Tiep jij met tien vingers? Dan ken je het fenomeen dat er woorden zijn die je alleen met je linkerhand tiept en woorden die je alleen met je rechterhand tiept.
Heb net een klein programma’tje gemaakt om twee lijstjes te maken. En daar zitten inderdaad grappige woorden in.
Zoals bagagedrager, bergafwaarts, desgevraagd, feestrede, geadresseerde, raadgeefster, rasterdraad, rattestaart, secretaresse, straatvegers, tweedaagse, verbeteraarster en waterdragers voor de linkerlijst. Minimumloon, opiumpijp en puinhoop voor de rechter lijst.
De linkerlijst is uiteraard langer, omdat er meer letters in zitten.
Dat waren weer tien leuk verfrommelde minuten ;-)

(bron: http://log.krak.nl)

Trees Roose 4 juni 2004