Wat is er veranderd?

Het spelletje “Wat is er veranderd?” speel je met een klein gezelschap. Het is een observatiespel. Iedereen, behalve één, gaat de kamer uit, en in hun afwezigheid worden er dingen veranderd in de ruimte. Zo kan de klok een uur worden vooruitgezet, een beeldje kan een slag gedraaid worden, een schilderij weggehaald of verwisseld, enzovoorts. Na een paar minuten komen de anderen weer binnen en schrijven ze op wat er volgens hun veranderd is in de kamer. Degene die de meeste veranderingen ontdekt is de winnaar.

Karaktermoord

Karaktermoord kan alleen gespeeld worden in een groep vrienden of familie waarvan iedereen elkaar redelijk goed kent. Eén persoon verlaat de kamer, en de anderen verwisselen van identiteit. De speler die terugkeert moet er achter zien te komen wie wie is door vragen te stellen of opdrachtjes uit te laten voeren. Je kunt het spel nog moeilijker maken door ook afwezigen mee te laten doen, maar dan moet iedereen die persoon wel goed kennen.

Bijwoord

In het spel Bijwoorden kiest elke speler, terwijl één speler de kamer verlaten heeft, zijn of haar eigen bijwoord (bijvoorbeeld vrolijk, boos, dom of onhandig). De speler die de bijwoorden moet raden laat elke speler iets doen (bijvoorbeeld een veter strikken of een stukje uit de krant voorlezen) op de manier die het bijwoord voorschrijft. Bij ieder bijwoord mag drie keer geraden worden.

Lekkerkerken

In het Engels heet dit spel London Underground en is het de bedoeling de stations van de Londense metro te raden door omschrijvingen. “Fabricated from beer” leidt dan tot Maida Vale, “Vicar’s envy” wordt Parsons Green enzovoorts. Je kunt het ook heel goed spelen met Nederlandse plaatsnamen, die dan omschreven moeten worden. Zo zou je Lekkerkerk kunnen omschrijven als “heerlijk godshuis”, “glanzen” moet dan Glimmen zijn, enzovoorts.

Voorhoofd Detective

Voor dit spel heb je wat van die gele post-it-plakkertjes nodig. Iedereen in de groep krijgt de naam van een beroemdheid op zijn voorhoofd geplakt en moet vervolgens zijn of haar eigen identiteit zien te raden. Om de beurt moet je dan vragen stellen over “jezelf” waarop alleen een ja- of nee-antwoord kan volgen.

een uitdaging voor schakers...

Een uitdaging waarvoor je een schaakbord en een paard nodig hebt. Het is de bedoeling het paard in 64 zetten zo over het bord te laten springen (op de paardenmanier uiteraard) dat het elk vakje maar één keer raakt.

een alfabet voor tennissers...