Een van de aardigste misdaadtelevisieseries van de laatste tijd is Num3ers, met name omdat het hier niet alleen gaat om spectaculaire harde misdaad met veel geweld, maar om een iets andere aanpak dan we zo langzaamaan gewend zijn op tv. Een serie met een zekere diepgang, en met echte mensen. Twee broers, een vader, en twee totaal van elkaar verschillende mensensoorten – de harde FBI-mensen, de doeners zeg maar, vormen het clubje rond de ene broer, en de intelligente wetenschappers, de denkers, rond de andere. En dan gaat het er vooral over hoe die twee samen kunnen werken en dan verder kunnen komen. Geen supermannen hier, maar echte mensen, die soms ook echt bang zijn.

In de dertigste Detective en Thrillergids van het weekblad Vrij Nederland wordt ook aandacht besteed aan televisieseries die je als detectives of thrillers zou kunnen aanduiden. Hieronder kun je lezen wat recensent Jeroen Vullings schreef over Num3ers. Hij geeft de serie één ster, dat is, let op, nog minder dan Baantjer krijgt. Overigens schittert de beste serie in dit veld, Kingdom, door afwezigheid in de lijst. Ik moest denken aan Peter Bügel’s column over High Sensation Seekers en Low Sensation Seekers, en over de opmerking die hij daarin maakte over de High Sensation Seekers: “Het is maar een klein gedeelte van de bevolking maar ze maken meer rumoer dan de hele rest”.

Vullings is duidelijk een HSS, en hij is daarin zo stellig overtuigd van zijn eigen gelijk dat deze uitstekende serie, die door mij juist zeer hoog gewaardeerd wordt, door hem volledig afgekraakt wordt. Het effect op mij is te vergelijken met dat van de Volkskrantrecensent Peter van Bueren, die vroeger over film schreef. Als hij een film afkraakte wist je dat je zeker moest gaan kijken, hemelde hij een film op, dan kon je maar beter de bioscoop mijden. Als er JV achter een recensie staat weet ik vanaf nu hoe ik die moet lezen. Deze extreme recensie zorgt er bovendien voor dat ik de complete Detective en Thriller Gids wat kritischer ben gaan lezen, en wat voor Vullings geldt, gaat eigenlijk voor de hele gids op – sensationeel en snoeihard wordt hoog gewaardeerd, terwijl thrillers waarin echte mensen voorkomen maar af en toe wat sterren scoren. Een schrijfster als Minette Walters, die ik als de absolute top beschouw, ontbreekt geheel. Het excuus zal zijn dat er dit jaar geen nieuw boek van haar uitkwam, maar dat geldt ook voor iemand als Mo Hayder, waar wel een oudere titel van opgenomen werd.

En zo is de gids verworden tot een exclusieve gids voor de High Sensation Seeker. Dat betekent dat de beoordelingen voor mij feitelijk volstrekt onbetrouwbaar zijn geworden. De gids kan wat mij betreft dus meteen bij het oud papier. Overigens vind ik Num3ers een beetje een tussengeval, want het is soms wel degelijk razend spannend, en soms zijn de zaken spectaculair en heftig, maar het zijn altijd echte mensen die je ziet, en geen bordkartonnen figuren als in bijvoorbeeld Midsomer Murders, of volstrekt ongeloofwaardige massamoordenaars als in Dexter (vier sterren).

beoordelingstekst...