een dubbele bladzijde uit het boek...

Links een dubbele bladzijde uit een van de aantekenboekjes die Stefan Themerson bijhield onderweg door Frankrijk.


Bijn terloops wordt hier vermeld hoe het de beide moeders van de Themersons verging – en zo zit het boek vol met pregnante annotaties.

tekening van franceszka