1

 

De betekenis van dao is niet onveranderlijk.

De naam waarmee benoemd wordt, heeft geen onveranderlijke betekenis.

De bron waar alles uit ontstaat, is niet te benoemen.

De oorsprong van alle onderscheid, ontstaat door te benoemen.

 

Het onbenoembare wekt geen begeerte op, maar verwondering.

Het benoembare wekt begeerte op, door zijn begrenzing.

 

Deze twee komen tegelijkertijd te voorschijn, maar hebben verschillende namen.

Gemeenschappelijk zijn ze de veroorzakers van diepgang.

Diepgang veroorzaakt nog meer diepgang.

Dat is de poort tot dat wat niet te benoemen is.


2

 

Wanneer iedereen mooi als mooi ziet, ontstaat vanzelf het begrip lelijk.

Wanneer iedereen goed als goed ziet, ontstaat vanzelf het begrip slecht.

 

Aanwezig en afwezig veroorzaken elkaar.

Moeilijk en gemakkelijk veranderen in elkaar.

Lang en kort vormen elkaar. 

Hoog en laag vullen elkaar aan.

Toon en klank harmoniëren met elkaar.

Voor en na volgen elkaar.

Altijd.

 

De wijze mens

doet wat hij doet door een standpunt in te nemen, niet door te handelen.

Hij onderwijst door zijn gedrag, niet door zijn woorden.

Hij laat alles aan de eigen natuur over en voegt er niets aan toe.

Hij laat dingen ontstaan maar neemt er geen bezit van.

Hij handelt maar leidt niet.

Hij doet wat hij moet doen zonder er zich op voor te laten staan.

Doordat hij er zich niet op voor laat staan, 

is het alsof hij aangekomen is zonder vertrokken te zijn.

 

3

 

Als men ophoudt degenen die getalenteerd zijn te verheerlijken,

dan zal het volk niet de noodzaak voelen hen aan te vallen.

Als men moeilijk te verkrijgen artikelen niet van waarde acht,

dan zal het volk niet overgaan tot diefstal.

Als er niets is dat begeerte op kan wekken,

dan zal het hart van het volk niet in verwarring raken.

 

Als een wijze mens regeert dan;

leegt hij het hart,

vult hij de buik,

verzwakt ambities en

versterkt de ruggengraat,

zodat het volk niet zal weten dat het geen begeerte kent

en dat degene die het wel weet er niet naar durft te handelen.

Hij handelt door niet te handelen 

en zo regelt alles zichzelf.


 verder