4

Dao stroomt,

toch lijkt het, in gebruik, leeg te zijn.

Diep!

Alsof alles er uit voortkomt.

Het maakt bot wat scherp is,

ontknoopt wat verward is,

verzacht schittering

en vereenzelvigt zich met alle stof.

Diep! Zoals het bestaan.

Ik heb geen idee wiens kind het is,

het schijnt aan het allerhoogste vooraf te gaan.

5

Hemel en aarde zijn niet welwillend

en behandelen alle dingen als wegwerpartikelen.

De wijze mens is niet welwillend

en behandelt alle mensen als wegwerpartikelen.

De ruimte tussen hemel en aarde is als een blaasbalg;

leeg maar onuitputtelijk.

In beweging brengt het meer en meer voort.

Door met veel woorden weinig te zeggen,

raakt men uit balans.

6

De geest van de levenskracht sterft niet,

dat noemen we de essentie van het vrouwelijke.

De essentie van het vrouwelijke als doorgang,

dat noemen we de oorsprong van het bestaan van hemel en aarde.

Onafgebroken gaat dat bestaan door

zonder dat het enige moeite lijkt te kosten.

 

 

 

 verder