16

 

Door bescheidenheid de top bereiken,

en dat verdedigen door betrouwbaar en kalm te zijn.

Door dit standpunt in te nemen keer ik terug

naar het begin van het onderscheiden.

 

Alles wat zich van elkaar onderscheidt, zal terugkeren

en zich samenvoegen met de oorsprong.

Terugkeren tot de oorsprong brengt kalmte.

Kalm keren we terug naar ons lot.

Terugkeren tot het lot noemen we onveranderlijkheid.

Weten wat onveranderlijk is noemen we helderheid.

 

Door niet te weten wat onveranderlijk is,

gaat men lichtvaardig met het noodlot om.

Door het begrijpen van de kennis van het onveranderlijke,

begrijpt men ook wat juist is.

Wat juist is, is compleet

en wat compleet is, behoort tot de hemel.

De hemel behoort aan dao en dao is van zodanig lange duur

dat er tot het einde van je bestaan geen gevaar zal zijn.

 

17

 

De allerhoogste, niemand weet wie het is.

Degene die er op volgt wordt gekend en geprezen.

Dan komt degene die gevreesd wordt

en vervolgens degene die veracht wordt.

 

Wie niet genoeg vertrouwen heeft

zal het met wantrouwen moeten doen.

Maak jezelf kalm en kies je woorden zorgvuldig.

 

 

18

 

Zelfs als de grote dao niet wordt gebruikt,

is er menselijkheid en rechtschapenheid.

Zelfs als verstand en kennis worden gebruikt, 

worden er grote fouten gemaakt.

Zelfs als er tussen de families geen harmonie is, 

is er genegenheid tussen ouders en kinderen.

Zelfs als een natie wanordelijk en warhoofdig wordt geregeerd, 

zijn er loyale ministers.

 verder