22

 

Wat compleet is kan incompleet worden.

Wat recht is kan krom worden.

Wat vol is kan leeg worden.

Wat heel is kan kapot gaan.

Wat verkregen is kan verloren gaan.

Zo kan er aan veel dingen getwijfeld worden.

 

Daarom koestert de wijze mens het ene

en wordt een voorbeeld voor de wereld.

Omdat hij zichzelf niet als zodanig ziet, daarom is hij wijs.

Omdat hij zichzelf niet centraal stelt, daarom schept hij duidelijkheid.

Omdat hij zichzelf niet onderwaardeert, daarom voldoet hij.

Omdat hij zichzelf niet overwaardeert, daarom is wat hij doet langdurig van voordeel.

Alleen door niet te wedijveren, is er niemand op deze wereld die met hem kan wedijveren.

 

Allen die in de oudheid zeiden: ‘Wat compleet is kan incompleet worden’, 

hoe is het mogelijk om zo weinig woorden nodig te hebben

om terug te kunnen keren tot het geheel.

 

23

 

Wat vanzelfsprekend is wordt zelden besproken.

Een wervelwind duurt nog geen ochtend,

een plotselinge regenbui duurt niet de hele dag.

Waardoor worden ze veroorzaakt? Door hemel en aarde.

Wat door hemel en aarde wordt veroorzaakt, is zelden van lange duur,

zal de situatie van een mens dan gunstiger zijn?

 

Daarom is het zo dat wie zich bezighoudt met dao, in overeenstemming is met dao,

wie zich bezighoudt met deugd, in overeenstemming is met deugd

en wie zich bezighoudt met dwalen, in overeenstemming is met dwalen.

Wie in overeenstemming is met dao, dao is ook tevreden met hem of haar;

wie in overeenstemming is met deugd, deugd is ook tevreden met hem of haar;

wie in overeenstemming is met dwalen, dwalen is ook tevreden met hem of haar.

 

 

24

 

Wie verteerd wordt door verlangen, staat niet stevig,

Wie altijd op weg is, gaat nergens heen.

Wie alleen maar zijn eigen belang ziet, is niet goed wijs.

Wie zichzelf onderschat, levert geen prestatie.

Wie zichzelf overschat, is nergens goed voor.

 

Wie in overeenstemming is met dao zegt daarover

dat dit voedselresten zijn, zo vergaan dat ze onherkenbaar zijn geworden.

Daarom maakt degene die in overeenstemming met dao is, er ook geen gebruik van.

 verder