28

 

Het mannelijke kennen zonder het vrouwelijke te verliezen

is alsof men in de wereld stroomt als een beek.

In de wereld stromen als een beek, 

zonder de deugd te verlaten,

is alsof men terugkeert tot de staat van een pasgeboren zuigeling. 

 

Licht kennen zonder donker af te wijzen, is als een voorbeeld in de wereld zijn.

Een voorbeeld in de wereld zijn zonder de deugd te overdrijven,

is als terugkeren tot het uiterste begin.

 

Eer kennen zonder schande af te wijzen, is als voedsel voor de wereld zijn.

Als voedsel voor de wereld zijn en de deugd altijd genoeg aanwezig laten,

is als terugkeren tot je authentieke staat.

 

Door aan je authentieke staat te schaven en schuren word je een gebruiksvoorwerp.

De wijze mens houdt hier rekening mee als hij bestuurszaken moet vervullen

door zijn wijsheid in zijn geheel te bewaren.

 

29

 

Handelen vanuit de begeerte om de wereld te bezitten,

beschouw ik als het niet kunnen stoppen met graaien. 

De geest van de wereld kan niet worden gebruikt.

In gebruik raakt men het kwijt, als men er naar grijpt, grijpt men mis.

Omdat een wijze mens geen gebruiker is,

verliest hij niets en grijpt hij nooit mis.

 

Want in de wereld

loopt men voorop of achteraan,

ademt men in of ademt men uit,

is men sterk of is men zwak,

draagt men of laat men vallen.

 

Daarom neemt de wijze mens afstand van het buitengewone,

het buitensporige en het buitenproportionele.

 

30

 

Degene die de heerser helpt in overeenstemming met dao,

onderwerpt de wereld niet door middel van militair geweld,

al was het maar omdat dat geneigd is zich tegen je te keren.

 

Daar waar legers hun oefenterreinen hebben, groeien alleen nog maar distels en doornbossen.

Als er een grote legermacht aankomt, dan heeft dat zeker noodlottige gevolgen.

 

Is het gelukt om het resultaat te bereiken, stop dan!

Probeer niet door middel van geweld nog meer te bereiken.

Pronk niet met het resultaat.

Schep er niet over op.

Voel je er niet trots op.

Het heeft verreweg de voorkeur als je geen strijd hoeft te leveren,

en er geen geweld aan te pas hoeft te komen.

 

Alles wat door middel van geweld wordt afgedwongen, is niet in overeenstemming met dao

en wat niet in overeenstemming met dao is, is van korte duur.verder