31

 

Het is geen goed teken als iemand wapens wil gebruiken,

dat doet men pas als het echt niet anders kan.

Roem en eer mogen er geen rol in spelen.

Overwinnen is niet mooi.

 

Degene die dat wel mooi vindt, heeft plezier in het doden van mensen,

en omdat hij plezier heeft in het doden van mensen,

is hij niet in staat om zijn idealen te  verwerkelijken.

 

Als er veel mensen worden gedood,

dan zal er veel getreurd en geweend worden.

Dan gedragen ook de overwinnaars zich alsof ze aan een rouwplechtigheid deelnemen.

 

32

 

Het is altijd zo dat dao niet te benoemen is.

Het is eenvoudig en nietig, toch is er niemand ter wereld met het vermogen er over te heersen.

Als een nobele heerser de bekwaamheid heeft hem te handhaven,

dan zal alles hem ondersteunen, omdat hij zichzelf als gast gedraagt.

 

De hemel zal met de aarde samenwerken door zoete dauw te laten neerdalen.

Dan hoeft men het volk niet te commanderen, dan gaat alles vanzelf.

 

Als men begint te formuleren, ontstaan er namen,

maar als er eenmaal namen zijn, moet men ook weten wanneer men moeten stoppen.

Als men weet hoe en wanneer men moet stoppen, is er geen gevaar.

 

Het bestaan van dao in de wereld, is te vergelijken met

een breed dal waarin een grote rivier naar zee stroomt.

 

33 

 

Degene die anderen kent, is slim.

Degene die zichzelf kent, is wijs.

 

Degene die anderen overwint, heerst.

Degene die zichzelf overwint, beheerst.

 

Degene die genoeg heeft aan genoeg, is rijk.

Degene die zich wil bekwamen in macht, heeft ambities.

 

Degene die zijn plaats niet kwijtraakt, blijft lang.

Degene die sterft zonder vergeten te worden, is klaar voor de dood.

 

 verder