43

 

Het zachtste in de wereld overrompelt het hardste in de wereld.

Afwezigheid sluit zich dan aan bij geen deel zijn van.

Ik weet dat het afzien van handelen voordeel heeft.

 

Onderwijzen zonder woorden

en het voordeel zien van het afzien van handelen,

dat is zeldzaam in de wereld.

 

44

 

Je reputatie of wie je bent, wat is je dierbaarder?

Wie je bent of wat je bezit, wat is je meer waard?

Verkrijgen of verliezen, wat is schadelijker?

 

Wie een groot verlangen koestert, betaalt daar een hoge prijs voor.

Wie veel verzamelt zal zeker veel verliezen.

 

Door te weten wanneer je genoeg hebt, maak je jezelf niet te schande.

Als je weet wanneer je moet stoppen, dan is er geen gevaar.

Dat is altijd zo.

 

45

 

Hoe groter de voltooiing, hoe onvolmaakter het lijkt, 

maar het raakt nooit opgebruikt.

Hoe meer er gevuld wordt, hoe meer er lijkt weg te stromen, 

maar aan het gebruik komt maar geen einde.

Hoe groter de oprechtheid, hoe onrechtvaardiger het lijkt.

Hoe groter de vaardigheid, hoe onhandiger het lijkt.

Hoe groter de welsprekendheid, hoe meer het lijkt op stotteren.

 

Door opwinding voelt men de kou niet meer.

Door rust heeft men geen last van de hitte.

Door helder en rustig te zijn, dient men de wereld op de juiste manier.verder