52

 

De wereld heeft een oorsprong.

Men kan ook zeggen; de wereld heeft een moeder.

Alles wat teweeggebracht wordt heeft een moeder.

Door de moeder kent men het kind.

Door het kind te kennen, keert men ook terug tot vertrouwdheid met de moeder,

zodat er tot aan het einde van het leven geen gevaar is.

 

Stop met handelen en bemoei je nergens mee,

en tot het einde van je leven hoef je je nergens druk over te maken.

Vergroot het handelen en bemoei je overal mee,

en tot het einde van je leven ben je reddeloos verloren.

 

Aandacht voor het geringe noemen we helderheid.

Zorgen voor het zachte noemen we kracht.

Als je het licht gebruikt om terug te keren tot helderheid,

en dit altijd in praktijk brengt,

verwaarloos je de oorsprong van jezelf niet.

Alle mensen kunnen zelf ervaren hoe de wijze mens iedereen als zijn kinderen beschouwt.

 

53

 

Als ik zeker wist dat ik de kennis bezat,

dan zou ik me gedragen volgens de grote dao.

Dan zou ik alleen het goede doen en eerbiedig zijn.

De grote dao is spiegelglad

en de mensen zijn te zeker van zichzelf.

 

De machthebbers zorgen uitsluitend voor hun eigen belangen,

terwijl de akkers allemaal braak liggen,

en de pakhuizen helemaal leeggehaald zijn.

Overtuigd van zichzelf, klappen ze voor hun eigen beschaving.

Door het dragen van wapens, verkrijgen ze hun voordeel.

Ze zijn oververzadigd van voedsel en drank

en bezitten overbodige rijkdommen.

Dit wordt ‘trots zijn op diefstal’ genoemd.

Dat is zeker niet in overeenstemming met dao!

 

54

 

Degenen die een goed begin maken, zijn niet te overtreffen.

Degenen die goed vast weten te houden laten niets vallen,

en hun nakomelingen zullen nooit ophouden met het eren van hun voorouders.

 

Als je je ten opzichte van jezelf zo opstelt, dan is de deugd oprecht.

Als je je ten opzichte van je familie zo opstelt, dan blijft de deugd behouden.

Als je je ten opzichte van je geboorteplaats zo opstelt, dan is de deugd van lange duur.

Als je je ten opzichte van de staat zo opstelt, dan is de deugd overvloedig.

Als je je ten opzichte van de wereld zo opstelt, dan is de deugd overal.

 

Gebruik daarom; 

jezelf om jezelf te beschouwen,

je familie om je familie te beschouwen,

je geboorteplaats om je geboorteplaats te beschouwen,

de staat om de staat te beschouwen,

en de wereld om de wereld te beschouwen.

Hoe weet ik dat dit is zoals het in de wereld moet zijn?

Hierdoor!

 verder