58

 

Wanneer politieke aangelegenheden verborgen en onzichtbaar zijn,

is het volk eerlijk en eenvoudig.

Wanneer politieke aangelegenheden duidelijk en manifest zijn,

dan voelt het volk zich teleurgesteld en tekortgedaan.

 

Ongeluk, dat is waar geluk op steunt.

Geluk, dat is waar ongeluk zich heen buigt.

Wie bepaalt de uiterste grens?

Die is gewoon niet vast te stellen.

 

Het gewone keert terug tot het ongewone.

Welwillendheid wordt met liederlijkheid beantwoord.

Zo kunnen mensen voor lange tijd in verwarring raken.

 

De wijze mens hanteert de methode van het niet verwijderen.

Hij is eerlijk zonder af te keuren,

rechtvaardig maar niet meedogenloos,

en verhelderend zonder te verblinden.

 

59

 

In het dagelijks regelen van menselijke aangelegenheden, is niets vergelijkbaar met soberheid.

Alleen door deze soberheid zijn we in staat ons bij voorbaat aan te passen.

Door ons bij voorbaat aan te passen, kunnen we steeds opnieuw het juiste doen.

 

Steeds opnieuw het juiste doen, is de reden dat er niets niet beheerst wordt.

Als er niets niet beheerst wordt, dan zal niemand een reden zien om tot het uiterste te gaan.

 

Als men niet weet hoe tot het uiterste te gaan, dan is men in staat de staat te bezitten.

De staat is dan als een moeder, die in staat is voor lange tijd van voordeel te zijn.

Zo raken we diep geworteld en creëren we een stevig draagvlak,

zodat er altijd inzicht in dao is.


 

60

 

Het regeren van een grote staat is als het bakken van een kleine vis.

 

Als de wereld in overeenstemming met dao is, 

dan worden kwade geesten niet vergoddelijkt.

Als kwade geesten niet vergoddelijkt worden, 

dan berokkenen ze de mensen geen schade.

Als ze de mensen geen schade berokkenen, 

dan doet de wijze mens dat ook niet.

 

Omdat deze twee allebei geen schade berokkenen,

sluit deugd zich aan en keert terug.verder