70

 

Wat ik zeg is buitengewoon gemakkelijk te begrijpen

en buitengewoon gemakkelijk te volgen,

toch is er in de hele wereld niemand met de bekwaamheid om mij te begrijpen

en is er niemand die mij kan volgen.

 

Woorden hebben tot doel om zaken te verduidelijken.

Alleen door dit niet te begrijpen, begrijpt men mij ook niet.

 

De mensen die mij begrijpen zijn zeldzaam.

Degenen die mij als maatstaf zien zijn waardevol.

De wijze mens bedekt zich met grof geweven kleding

en draagt zijn kostbaarheden in zijn boezem.

 

 

71

 

Weten dat men niet weet is het beste.

Niet weten dat men niet weet is een gebrek.

Alleen als er een gebrek aan dit gebrek is,

is er geen gebrek.

 

De wijze mens is niet gebrekkig.

Omdat hij een gebrek aan dit gebrek heeft,

daarom heeft hij geen gebrek.

 

 

72

 

Als het volk niet bang is voor de machthebbers,

dan is dat de reden dat die hun macht tot het uiterste zullen vergroten.

Als de mensen zich niet op hun gemak voelen op de plek waar ze wonen,

en ontevreden zijn met de plek waar ze zijn geboren,

dan is het alleen al omdat ze hier ontevreden mee zijn,

dat ze geen tevredenheid kennen.

 

Daarom heeft de wijze mens

kennis van zichzelf zonder zichzelf tot maatstaf te maken,

liefde voor zichzelf zonder zichzelf van grote waarde te achten.

Daarom richt hij zich op het ene en niet op het andere.

 


verder