76

 

Als mensen geboren worden zijn ze zacht en week,

bij hun dood zijn ze hard en onbuigzaam.

Zoals alle wezens zijn ook gras en hout bij hun geboorte zacht en fragiel,

en bij hun dood uitgedroogd als stro.

Daarom hoort alles wat hard en onbuigzaam is bij de dood,

en alles wat zacht en week is bij het leven.

 

Zacht en week overtreffen hard en sterk. 

 

Dat is waarom een onbuigzaam leger wordt uitgeroeid,

en onbuigzaam hout gemakkelijk breekt.

Wat hard en stijf is zal vergaan,

wat zacht en week is richt zich op.

 

 

77

De dao van de hemel is 

als het spannen van een boog;

wat hoog is komt omlaag,

wat laag is komt omhoog;

wat overbodig is wordt weggenomen,

wat niet genoeg is wordt aangevuld.

 

De dao van de hemel is;

wegnemen waar een overschot is

en aanvullen waar een tekort is.

De dao van de mensen kent die standaard niet

en neemt weg waar een tekort is

en voegt toe waar een overschot is.

Wie is in staat om met zijn overschot

aan de wereld toe te voegen?

Alleen degene die in overeenstemming met dao is.

 

Daarom handelt de wijze mens maar rekent nergens op.

Hij doet wat hij moet doen zonder zichzelf op de borst te slaan.

De begeerte om zijn wijsheid te etaleren kent hij niet.

 

 

78

 

Niets in de wereld is zo zacht en zwak als water,

toch kan niets het overtreffen in het aanvallen van wat hard en stevig is.

Men kan dat beter niet onderschatten.

 

Het zwakke overwint het sterke,

het zachte overwint het harde.

Er is niemand in de hele wereld die dat niet weet,

en toch gedraagt niemand zich volgens die kennis.

 

De wijze mens zegt;

Degene die de schande van het land aanvaardt, 

wordt de gastheer van de staat genoemd.

Degene die het land ook als er slechte voortekens zijn aanvaardt,

handelt als heerser van de wereld.

Positieve woorden lijken op hun tegendeel.

 verder