drie romans van bordewijk...

bint en de saftlevenstraat

Waarom woont Bint in de Saftlevenstraat? Laten we voor een antwoord eerst het citaat uit de volgende aflevering aanvullen:

"Hij liet het zo (het briefje dat de Bree aan Bint schreef- HS), en verzond het naar de…

Hij wist niet waar Bint woonde, hij vond in het schoolboekje het adres: Saftlevenstraat.

Wat was dat voor een snuiter, die Saftleven? God zou hem bewaren, ze moesten dat herzien, ze moesten dat herdopen in Bintstraat."

Saftleven was natuurlijk zo'n vreemde naam die past bij de namenkolder in Bint. Hij drukt ook iets uit van zacht/soft leven. Precies het tegengestelde van Bint. Uit het citaat zie je dat Bordewijk die tegenstelling ook met opzet gebruikt. Hij had immers helemaal niet de straat van Bint hoeven noemen. Als de Bree het briefje zo gepost had, was dat ook heel aannemelijk geweest. Zeker in een zo beknopte roman als Bint.

Overigens was Saftleven geen snuiter maar een hele zeventiende-eeuwse schildersfamilie uit Rotterdam. Hierbij een prent van een van de Saftlevens die toepasselijk is. Een beestenboel in de klas waar orde en tucht ver te zoeken zijn. Elders in zijn omvangrijke oeuvre laat Bordewijk herhaaldelijk merken zeer te houden van en zeer goed op de hoogte te zijn met de zeventiende-eeuwse schilderkunst. Kans groot dat hij die snuiter dus kende.

Tot slot een foto van de Saftlevenstraat uit de jaren vijftig (plaquette hangt een paar panden van de hoek aan de rechterkant) rond de eeuwwisseling. Je ziet dat Bint als schooldirecteur passend woonde. Alleen had er dit jaar natuurlijk nooit op een willekeurig nummer (5A) een plaquette moeten worden aangebracht. Bordewijk zelf gaf het al aan: "ze moesten dat herdopen in Bintstraat".

Hans Schoen

 

 

saftlevenschilderij

de saftlevenstraat...

 

 

 

terug naar de startpagina van moors magazine