heeft u babys?

zal ik het voor u weggooien?

mensen

© Tekst en tekeningen Hein de Kort 2002 Stichting Sherpa