detail van michelangelo's de schepping...

evolutie of schepping

 

 

 

 

 

 

Een van de verbijsterendste berichten van de laatste tijd is dat Maria van der Hoeven, onze minister van onderwijs, een breed debat wil over de evolutietheorie. Wij dachten echt nog steeds dat Amerikaanse toestanden, met staten waar de evolutietheorie niet onderwezen mag worden, hier ondenkbaar zouden zijn, maar van der Hoeven doet wel degelijk een eerste voorzet. Er blijkt nu namelijk ook een geraffineerde theorie te zijn ontwikkeld die inhoudt dat God weliswaar alles geschapen heeft maar dat hij daar ook een soort van evolutie bij ingebakken heeft. Dat is slim, want dan staat de mens nog steeds centraal, en God is nog steeds almachtig. Het doet wat denken aan de volgende anekdote, die voor mij goed duidelijk maakte hoe het komt dat fundamentele christenen altijd voor de achterlijkste interpretatie lijken te kiezen.

Tijdens een grote overstroming komt een diepgelovige man op het dak van zijn huis terecht. Er komt een bootje langs met een paar geredde mensen, en ze roepen: "kom, je kunt er nog wel bij", waarop de man antwoordt: "Nee, God komt mij redden!". Later, als het water nog hoger is gestegen komt er een helikopter overvliegen die hem mee wil nemen, maar de man blijft halsstarrig volhouden: "Nee, ik wacht tot God mij komt redden". Tenslotte verdrinkt de man. In de hemel roept hij God boos ter verantwoording: "Ik vertrouwde erop dat u me zou komen redden..." waarop God antwoordt: "Ondankbare hond! Ik stuur je een boot, ik stuur je een helikopter, en jij zegt dat ik je niet kom redden?"

Wat deze anekdote pijnlijk duidelijk maakt is de vreemde redenering van fundamentele christenen die bijvoorbeeld penniciline weigeren. Je zou kunnen bedenken dat medicijnen ook door God gegeven zijn, maar nee, er wordt altijd en eeuwig voor de achterlijkste oplossing gekozen.
Terug naar van der Hoeven. Haar redenering gaat ongeveer als volgt: veel christelijke en islamitische studenten hebben moeite met de evolutietheorie, dus misschien moeten we er nog eens goed over nadenken of we die wel moeten onderwijzen. Ik zou zeggen: juist omdat ze er zoveel moeite mee hebben is het heel goed dat de onnozele kinderen naar school gaan en daar met wetenschappelijk verantwoord onderwijs worden geconfronteerd. Misschien kunnen ze vanaf dat punt eindelijk eens zelf gaan nadenken in plaats van klakkeloos de domme dogma's van hun geloof over te nemen.

Een dag later verklaarde Ronald Plasterk dat hij niet op de uitnodiging van Van der Hoeven in zou gaan: "Straks dient zich een stel Indiase fakirs aan die zeggen dat de zwaartekracht niet bestaat. Moeten we dan Nederlandse fysici naar het ministerie halen om daarover te praten?" Dat leek mij een afdoende antwoord.

cartoon in the new yorker van 23 mei 2005...

Zie ook de psalmen van Leo Vroman.

 

terug naar de startpagina van moors magazine