het strand, stil en verlaten... de strandvariaties - 7
- emily dickinson
We lazen in The Believer dat iemand ontdekt had dat je alle gedichten van Emily Dickinson kunt zingen op de wijs van The Yellow Rose of Texas. En dat betekent, met de logica van de strandvariaties, dat je alle gedichten van Emily Dickinson ook zou moeten kunnen zingen op de wijs van Aan het strand stil en verlaten. We laten hier één van die gedichten zien, dan kun je het zelf uitproberen...

De tekst van het klassieke Nederlandse levenslied Aan het strand stil en verlaten blijkt, zoals we al eerder hebben laten zien,  perfect op allerlei bestaande melodieën te passen. Je kunt "het strand"  bijvoorbeeld zingen op de wijs van "La Cucaracha".
Het bleek ook te lukken met het slotkoor van de Negende Symphonie van Beethoven (Ode an die Freude), vanaf de zin "Freude schöner Götterfunken", en ook met Darling Clementine. Ook de Amerikaanse gospel Will The Circle Be Unbroken bleek perfect te passen, net als Berend Botje en The Yellow Rose of Texas.

 

Aan het strand stil en verlaten Robin - Emily Dickinson
   
Aan het strand stil en verlaten I dreaded that first Robin, so,
bij het scheem'ren van de maan But He is mastered, now
zie ik daar een eenzaam paartje I'm some accustomed to Him grown,
vol van weemoed aangedaan He hurts a little, though
Liefste 'k moet je gaan verlaten I thought if I could only live
morgen ga ik weer naar zee Till that first Shout got by
maar we trouwen als ik thuiskom Not all Pianos in the Woods
hier op hollands dier'bre ree Had power to mangle me
   
Maar zij sprak ach liefste mijner I dared not meet the Daffodils
denk zo ver niet in 't verschiet For fear their Yellow Gown
want de zee ligt vol met mijnen Would pierce me with a fashion
en die dingen zie je niet So foreign to my own
   
Aan het strand stil en verlaten I wished the Grass would hurry
ziet men daar een meisje staan So when 'twas time to see
die al turend en al smachtend He'd be too tall, the tallest one
wacht de komst van hare man Could stretch to look at me
   
hij zou immers wederkeren I could not bear the Bees should come
hij beloofde haar toch trouw I wished they'd stay away
en dan krijgt zij zo'n verlangen In those dim countries where they go,
word ik toch zijn lieve vrouw What word had they, for me?
   
maar hij keerde nimmer weder They're here, though; not a creature failed
want de dood waart om ons heen No Blossom stayed away
en zij keerde telkens weder In gentle deference to me
aan het strand stil en alleen The Queen of Calvary
   
Dobberend op de woeste baren Each one salutes me, as he goes
zeilde 't scheepje eenzaam voort And I, my childish Plumes
Maar opeens wat er gebeurde. Lift, in bereaved acknowledgement
een ontploffing werd gehoord. Of their unthinking Drums

Extra coupletten:

't schip verging al in de diepte
angstig keek hij om zich heen.
Nergens kon hij redding vinden,
grote God, waar moet dat heen?

Terwijl hij worstelt met de golven
en de dood voor ogen ziet,
smeekt hij: God heb toch erbarmen,
'k heb haar lief vergeet dat niet!


 

 

 

terug naar de startpagina van moors magazine