De Bezige Bij brengt langzaam maar zeker alle boeken van WG Sebald in herziene vertalingen uit. Dat is voor de langzame lezer heel goed nieuws, want de boeken zijn nu verkrijgbaar in een prima vertaling, met harde kaft, en zien er ook verder zeer verzorgd uit. Dat lijkt onbelangrijke informatie, maar toch is dat voor iedereen die door Sebald gegrepen wordt wel degelijk belangrijk. Sebald is namelijk een schrijver voor trage lezers, die niet uit zijn op een vlotgeschreven boek met een spectaculair plot. En een flodderige paperback is dan niet op zijn plaats.

Bij Sebald ga je er rustig voor zitten, want zijn meanderend proza verleidt je tot rustige overpeinzingen, waarbij het boek herhaaldelijk even aan de kant gelegd wordt om alles wat je las even te laten bezinken. Dat klinkt misschien saai, maar dat is het zeker niet.

Neem Duizelingen, het eerste boek van Sebald, waarin de schrijver zijn vorm al helemaal gevonden heeft. Dat wil zeggen dat het bij Sebald nooit om een plot gaat, maar om de route. Onderweg moet je bij Sebald goed om je heen kijken, dan is er op elke bladzijde veel te beleven. Dat geldt voor de teksten, maar ook voor de soms merkwaardige foto’s en illustraties, die het werkelijkheidsgehalte van de tekst op een merkwaardige onnadrukkelijke manier versterken.

Sebald neemt je mee op reis, en die reis is altijd verbazingwekkend op een niet echt spectaculaire manier, uniek en zeer persoonlijk, soms zelfs bijna intiem. Je moet als lezer wel bereid zijn de uitdaging aan te gaan en de reis met Sebald te willen volgen. Ook Duizelingen is geen boek voor luie lezers. Maar elke lezer die bereid is ook echt in het boek te stappen wordt rijkelijk beloond. En de kans is groot dat je vervolgens alle andere boeken van Sebald aan zult schaffen. Duizelingen is wat dat betreft een uitstekende start voor een lange literaire reis die zeer de moeite waard is.