16

 

Ga niet als eerste in de rij staan als er voordeel te behalen valt. Als je gewetensvol studeert, laat dan de mensen die niet mee kunnen komen niet achter. Vergeet, tijdens het aanvaarden van genot, je plichten niet. Ga de perken niet te buiten. In het opbouwen van wie je wilt worden, kun je je, als je je doel niet wilt missen, niet aan je plichten onttrekken.

 

17

 

Als je je sociaal wilt aanpassen, zul je veel moeten toegeven om een hoge positie te bereiken. Als je begint met een stapje terug te doen, vergroot dit je kans om in een later stadium vooruitgang te boeken. Als je toegeeflijk bent ten opzichte van andere mensen levert dat geluk op. Als je andere mensen voordeel bezorgt, dan is dat het zaad voor je eigen voordeel.

 

18

 

Het kan niet anders dan dat het als overdreven verwaandheid wordt gezien als je waardering van de wereld opeist voor een voortreffelijke verdienste. Als je oprecht berouw toont voor bewezen misdaden en je onophoudelijk inspant om ze recht te zetten, kan dat niet anders dan tot vergeving van de hemel leiden.

 

19

 

Als je er in slaagt om een goede reputatie te verwerven, is het ongepast om dat alleen op je eigen conto te schrijven. Als je die reputatie niet met anderen deelt, breng je jezelf schade toe. Als je je schandelijk gedraagt en daardoor een slechte reputatie opbouwt, is het niet gepast dat volledig aan anderen te wijten, maar zou dat een aanleiding moeten zijn om op je schreden terug te keren en met dat gedrag op te houden. Door je op die manier bloot te geven, herstel en volg je je geweten.

 

20

 

In alles wat ik doe, laat ik altijd iets onvoltooid, zodat ik niet, door tot het uiterste te gaan, zo uitgeput raak dat ik niet meer weet waarvoor ik het doe. Het is gemakkelijker om iets te maken als ik niet bang ben om te falen. Dan zullen de geesten en goden hun energie niet hoeven verspillen door mij schade te berokkenen. Peinzend kijken en heel erg mijn best doen om te laten zien hoe verdienstelijk ik wel niet ben, brengt binnen in mij geen wezenlijke verandering teweeg, maar zal me wel buitensporig veel zorgen opleveren.