101

 

Een persoon wiens hart oprecht is kan, als dat nodig is, hemel en aarde bewegen. Een persoon die de fout begaat zich onbezonnen te gedragen loopt daardoor het risico het leven te verliezen. Als zo iemand zichzelf in de spiegel bekijkt, zal die persoon zichzelf vanzelfsprekend schamen en spijt hebben van zijn of haar gedrag.

 

102

 

Men hoeft niet verbaasd te zijn als iemand een perfect essay weet te schrijven, als diegene gebruik maakt van datgene dat goed van pas komt.

Men hoeft niet verbaasd te zijn als iemand zijn karakter weet te perfectioneren, als diegene gebruikt maakt van de juiste basishouding.

 

103

 

Verdiensten, reputatie, rijkdom en achting zijn niet helder te bepalen als je de positie waarin je verkeert op illusionaire wijze bespreekt. Je moet namelijk weten dat een lichaamsdeel altijd deel is van het totale lichaam.

We kunnen de plaats van onze familie in de maatschappij niet bepalen als we die positie niet op een eerlijke en waarachtige manier bespreken. Je moet namelijk weten dat alles en iedereen, inclusief wijzelf, samen één geheel vormen.

Als je in staat bent om dat tot je door te laten dringen, zal de waarheid zich voor je onthullen en zul je het juiste inzicht verkrijgen.

Alleen door in staat te zijn duidelijk te benoemen wat je positie in de wereld is en welke plaats je daarom in dient te nemen, kun je er voor zorgen dat het leven je niet ontglipt, en kun je, tot het einde toe, de teugels stevig in eigen handen houden.

 

104

 

Als je alleen maar eten wilt wat luchtig is en lekker smaakt, is dat slecht voor je ingewanden en botten. Alsof je jezelf loopt te vergiftigen. Je kunt dat voorkomen door gevarieerd te eten. Als je alleen maar eet en drinkt om snel vrolijk te worden, dan is dat slecht voor je lichaam en zul je daardoor vroeg sterven. Door gevarieerd voedsel tot je te nemen, hoef je geen spijt te hebben en kun je er voor zorgen dat je je kracht behoudt.

 

105

 

Verwijt mensen hun kleine tekortkomingen niet. Roddel niet over hun beschamende geheimen en blijf hen niet lastig vallen met oude conflicten. Laat je in al deze gevallen door deugdzaamheid leiden, zodat je vermijdt dat je zelf nog meer schade toevoegt.