106

 

Een geleerd en eervol persoon die zich wil handhaven, kan zichzelf niet toestaan roekeloos te zijn, omdat diegene zichzelf daardoor verhindert om zaken op een goede manier af te handelen, waardoor hij of zij niet meer zorgeloos, onbekommerd en kalm kan zijn.

Diegene kan niet elke keer opnieuw nieuwe plannen maken, omdat alles dan vaag en onduidelijk wordt, waardoor hem of haar de kans wordt ontnomen om op een natuurlijke en ongedwongen manier blij te zijn met het bestaan.

 

107

 

Het universum bestaat gedurende een oneindig lange tijd. Niets wat leeft duurt zo lang. Een mens leeft hooguit zo’n honderd jaar en die honderd jaar zijn voorbij voordat je het weet. Als je het geluk hebt dat je leven niet eerder tot een einde komt, dan kun je niet anders dan beseffen hoe blij je daarmee mag zijn. Maar je kunt ook niet anders dan enigszins verdrietig terugdenken aan hoe nietig je bestaan feitelijk is.

 

108

 

Als mensen mij haten omdat ze het gevoel hebben dat ze gedwongen zijn om mij te waarderen vanwege mijn deugdzaamheid, dan komt dat omdat ik ze, door mijn houding, mijn deugdzaamheid opdring. Is het dan niet beter om zowel deugdzaamheid als haat te vergeten?

Als mensen mij haten omdat ik ze een gunst heb verleend, dan komt dat omdat ik ze te nadrukkelijk op het verlenen van die gunst heb gewezen. Is het dan niet beter om het verlenen van die gunst te verbergen, waardoor de haat, die daar het gevolg van is, vanzelf verdwijnt?

 

109

 

De ouderdom komt met gebreken, die allemaal worden veroorzaakt doordat we onze kracht overmatig hebben opgebruikt. Het zwakke gestel dat daar het gevolg van is, is ontstaan omdat de levensenergie is uitgeput. Hoe overmatiger je vasthoudt aan het gebruiken van je kracht, hoe sneller je jezelf uit zult putten. Daarom gaat een verstandig mens uiterst behoedzaam om met het gebruiken van zijn kracht.

 

110

 

Bespreken wat goed is voor jezelf is minderwaardig aan bespreken wat goed is voor de publieke zaak. Nieuwe kennis vergaren is minderwaardig aan het eerlijk en oprecht gebruiken van reeds vergaarde kennis. Het nastreven van een eervolle reputatie is minderwaardig aan het verborgen houden van je deugdzaamheid. Een overdreven morele houding is minderwaardig aan behoedzaam normaal gedrag.