116

 

Doe je onhandiger voor dan je werkelijk bent. Gebruik de nacht als voorbereiding op de dag. Probeer wat troebel is helder te krijgen. Besef dat je je eerst zal moeten buigen voordat je je op kunt richten. De beste manier om de wereld te ervaren is door de wereld als één geheel te zien. Als je je eigen veiligheid wilt verzekeren heb je minstens drie schuilplaatsen nodig.

 

117

 

In tijden van voorspoed is het verval al aanwezig. Maar als het verval uiteindelijk om zich heen grijpt, biedt dat kansen om weer tot voorspoed te geraken. Daarom zal een verstandig mens voorbereid moeten zijn op rampen en onheil, zodat dat gebruikt kan worden om een positieve verandering teweeg te brengen. Dan kan diegene, in die situatie, niet anders dan de verantwoordelijkheid op zich nemen om die positieve verandering in gang te zetten.

 

118

 

Alleen iemand met een beperkte kennis laat zich steeds maar weer verrassen en in vervoering brengen door nieuwigheden.

 

119

 

Natuurlijk is het zo dat een vurige lust die als kokend water in iemand opborrelt, wel degelijk door die persoon als zodanig wordt herkend. Ook weet die persoon ongetwijfeld dat dit tot rusteloosheid leidt. Dat is toch algemeen bekend! Daarom is het in zo’n situatie belangrijk om in staat te zijn na te denken hoe men zichzelf drastisch zou kunnen corrigeren. Door onder ogen te zien wat onjuist en onzindelijk is, kan men, zonder al te veel moeite, meester over zichzelf worden.

 

120

 

Je mag niet afgaan op wat één partij zegt, zonder ook de andere kant te horen. Anders kun je op een verraderlijke manier om de tuin worden geleid.

Je mag niet een ambt aannemen en dan boos worden als je op je verantwoordelijkheid wordt aangesproken.

Je mag niet langdurig niets doen en dan anderen hun tekortkomingen verwijten.

Je mag niet, omdat je zelf een bekwaamheid mist, jaloers zijn op anderen omdat zij die bekwaamheid wel hebben.

Als iemand steeds maar weer bezig is anderen terecht te wijzen, tast dat ook zijn eigen houding aan.