141

 

Als je mede de verantwoordelijkheid op je neemt voor de fouten die je medemensen gemaakt hebben, zal dat geaccepteerd worden, maar als je hun positieve prestaties mede op jouw conto probeert te schrijven, zal dat niet worden geaccepteerd, omdat je hen dan, naar hun gevoel, hun positieve prestaties misgunt. Moeilijkheden met anderen delen is geen probleem, maar als je je andermans geluk probeert toe te eigenen, leidt dat tot vijandelijke gevoelens.

 

142

 

Een wijs en geleerd mens die weinig bezit is niet in staat om zijn medemensen financieel bij te staan. Maar als die persoon iemand ontmoet die zich aan allerlei zaken te buiten gaat, kan hij of zij diegene, door middel van een gesprek, wel opmerkzaam maken op de gevolgen van dat gedrag. Ook als een wijs en geleerd mens iemand tegenkomt die de neiging heeft om zich in moeilijkheden te storten, kan hij of zij die persoon, door middel van een gesprek, helpen om die problemen op te lossen, zonder die persoon de maat te nemen door zijn eigen verdienstelijke moraal te benadrukken.

 

143

 

Als we honger hebben verlangen we naar voedsel. Als we oververzadigd zijn liggen we onrustig te woelen. Als we de kou willen ontlopen, haasten we ons op zoek naar een warme plek. In dit soort situaties reageren alle mensen allemaal hetzelfde.

 

144

 

Een deugdzaam mens heeft een koele, heldere blik in de ogen en zorgt ervoor altijd de juiste innerlijke houding te hebben.

 

145

 

Je wordt een deugdzamer mens door kritisch naar jezelf te kijken, omdat je daardoor je zelfkennis vergroot. Als je werkelijk de wil hebt om deugdzamer te worden dan kun je niet anders dan kritisch naar jezelf kijken. Als die wens echt groot is dan kun je er niet omheen te beseffen hoe belangrijk het is om je zelfkennis te vergroten.