146

 

Als de kaars is uitgeblazen en de lont nog even nagloeit terwijl de wereld stil is gevallen kruipen we behaaglijk in ons bed om te gaan rusten. Als we uit onze droom beginnen te ontwaken en de meeste mensen nog niet wakker zijn, komen wij al tevoorschijn en wassen de slaap uit onze ogen. Door uitgebreid te mediteren en diep in onszelf te kijken, zullen we ons bewust worden hoe onze zintuigen vastgeketend zitten aan een vastgeroeste verslaving aan lust en begeerte.

 

147

 

Degene die zelfreflectie weet toe te passen, heeft het juiste medicijn gevonden om alle problemen op te kunnen lossen. Degene die zijn haat ten opzichte van zijn medemensen blijft koesteren, zal daardoor als een gevaarlijk wapen zijn in zijn omgang met anderen.

Als je de keus durft te maken om op de juiste wijze, door middel van welwillendheid, tegen de meerderheid in te gaan, en daardoor de oorzaak van verwerpelijk gedrag weet te verwijderen, kun je het verschroeien van de aarde, door oorlog en strijd, voorkomen.

 

148

 

Als je sterft zullen de zaken die je hebt gedaan, de studie die je hebt gevolgd en alles wat je hebt geschreven, uiteindelijk, ook verdwijnen, maar de geest waarin je dat hebt gedaan blijft voor altijd bestaan. Als je op een ambitieuze manier rijkdom en eer nastreeft, beklijft dat hooguit één generatie, maar je morele integriteit strekt zich uit over duizenden jaren.

Een verstandig en betrouwbaar mens kiest niet voor het tijdelijke omdat dat tegen zijn aard in gaat.

 

149

 

Als een net voor vissen wordt uitgezet, kan het gebeuren dat een wilde zwaan er in verstrikt raakt. Als een bidsprinkhaan op een prooi aast, kan ze zelf ten prooi vallen aan een vogel die weer op haar aast. Zo kan een gelegenheid zich binnen een gelegenheid voordoen en kan een verandering de oorzaak zijn van een verandering. Is het dan wel wijs als we altijd maar afgaan op de vaardigheid van ons verstand.

 

150

 

Iemand die zich niet druk maakt om waarheid en oprechtheid, kan gemakkelijk veranderen in een kleurrijk personage die in alles even oppervlakkig is. Als je er, in je omgang met de wereld, niet voor zorgt dat je je aanleg gebruikt om iets te betekenen in dit leven, dan ben je als een houten marionet die overal over struikelt.