166

 

Sommige mensen werken hard omdat ze deugdzaam en rechtvaardig zijn, maar andere mensen werken alleen maar hard om aan de armoede te ontsnappen en zichzelf te verrijken.

Sommige mensen zijn zuinig omdat ze niet zoveel geven om geld en goederen, maar andere mensen zijn zuinig omdat ze niet met anderen willen delen.

Zo zie je dat wat mensen met een groot hart doen om in overeenstemming met deugdzaamheid en rechtvaardigheid te leven, door mensen met een klein hart wordt gedaan vanuit het najagen van eigenbelang! Niet wat je doet maakt het verschil, maar waarom je het doet!

 

167

 

Als je je altijd laat leiden door het impulsief najagen van plezier en lust, stop je daar pas mee als je bevredigd bent. Hoe kun je jezelf zo ooit leren beheersen? Als alles wat je weet op het bevredigen van begeerte en lust is gebaseerd, wat begrijp je dan? Zul je dan niet, tot je dood aan toe, in verwarring zijn? En is de kans dan niet groot dat je het nooit helder zult krijgen?

 

168

 

Het is niet ongepast om anderen hun excessen en fouten te vergeven, maar het is niet aan ons om onszelf onze eigen excessen en fouten te vergeven. Het is niet ongepast als we de vernederingen en beledigingen die ons worden aangedaan tolereren, maar het is niet gepast als we de vernederingen en beledigingen die anderen worden aangedaan tolereren.

 

169

 

Iemand die zich weet te onttrekken aan de conventies van gewone mensen is eigenzinnig, maar iemand die alleen maar de bedoeling heeft om eigenzinnig te zijn is eerder koppig en eigenwijs. Iemand die zich niet gemakkelijk laat corrumperen is eerlijk en oprecht, maar als iemand zich uitput om bij iedereen als eerlijk en oprecht over te komen, is diegene vooral bezig met een poging om anderen zand in de ogen te strooien.

 

170

 

In het verlenen van gunsten kun je het beste met kleine gunsten beginnen en met grote gunsten eindigen, omdat mensen, als je ze eerst grote gunsten verleent en daarna kleine, zullen vergeten hoe waardevol alle gunsten zijn die je ze verleend hebt.

Als je macht uitoefent ten opzichte van andere mensen, kun je beter streng beginnen en toegevend eindigen, omdat mensen, als je toegevend begint en streng eindigt, zich door je bedreigd zullen voelen en je machtsuitoefening als wreedaardig zullen beschouwen.