171

 

Je ware karakter wordt pas zichtbaar als je je bescheiden opstelt. Als je jezelf steeds maar weer op de borst klopt om te laten zien wat voor een geweldig karakter je wel niet hebt, is dat net zo effectief als golven veroorzaken om de weerspiegeling van de maan in het water te versterken. Alleen als je bedoelingen zuiver zijn, is je hart eerlijk en oprecht. Je hart kan niet zuiver zijn als je bedoelingen dat niet zijn, net zo min als je een heldere reflectie in een stoffige spiegel kan zien.

 

172

 

Als ik een hoge maatschappelijke positie heb en mensen tonen me daarom respect, dan respecteren ze vooral de hoge positie die ik inneem. Dan is het niet mijn persoon die ze respecteren, dus waarom zou ik daar blij mee zijn?

Als ik een lage maatschappelijke positie inneem en mensen kijken daarom op me neer, dan kijken ze vooral neer op de lage positie die ik inneem. Dan is het niet mijn persoon waarop ze neerkijken, dus waarom zou ik daar verontwaardigd over zijn?

 

173

 

‘Laat voor de muizen altijd wat voedsel achter en blaas de kaarsvlam uit, uit erbarmen met de motten.’ Dat is een gezegde uit de oudheid waarmee de toenmalige mensen hun gedachten uitdrukten en waaraan wij een voorbeeld kunnen nemen in onze houding ten opzichte van alles dat groeit en bloeit. Als we dat uit gemakzucht niet doen, dan gedragen we ons als mensen zonder ruggengraat.

 

174

 

Hoe het hart werkt is te vergelijken met de werking van de hemel. Als het hart gelukkig is, is dat alsof een ster een wolk gelukwenst. Als het hart boos is, is dat te vergelijken met onweer en hevige neerslag. Als het hart genadig en liefdevol is, is dat te vergelijken met een lentebriesje en zoete dauw. Als het hart ongenadig streng is, is dat de ene keer als een alles verzengende zon en de andere keer als een snijdende vrieskou.

Hoe wisselt het gaan en komen van die emoties zich af? Je kunt ze maar het beste gewoon laten ontstaan en gewoon maar laten gaan. Als je dat ruimhartig doet, zonder jezelf te hinderen, werkt het systeem van je hart net zo vanzelf als het systeem van de hemel.

 

175

 

Als je niets te doen hebt, kun je gemakkelijk in lethargie verzanden. Neem dan de rust om te gaan mediteren om op die manier weer een bewust en wakker mens te worden.

Als je het heel erg druk hebt, loop je het risico dat je jezelf kwijtraakt doordat je jezelf voorbij holt. Dan kun je jezelf daar maar beter bewust van maken door, in alle rust, bij jezelf stil te gaan staan.