186

 

Over het uitoefenen van een ambt zijn er twee gezegdes, te weten; ‘Alleen door op een eerlijke manier het juiste te doen, ontstaat oprechte duidelijkheid’ en ‘Alleen door eerlijk en oprecht te zijn, ontstaat een krachtige autoriteit’.

Over het bestieren van een huishouden zijn er ook twee gezegdes, te weten; ‘Alleen vergevingsgezindheid zorgt voor kalmte en rust’ en ‘Alleen spaarzaamheid zorgt ervoor dat er altijd genoeg te besteden is’.

 

187

 

Als rijkdom en achting de basis vormen van je bestaan, dien je interesse te tonen in de beproevingen en ellende van de armoedzaaiers aan de onderkant van de samenleving.

Als je zelf in de kracht van je leven bent, zul je interesse moeten tonen voor degenen die een moeizaam en droef leven hebben omdat ze oud en fragiel zijn.

 

188

 

Als je jezelf in de wereld wilt handhaven, kun je niet vlekkeloos puur zijn. Je moet bereid zijn vernederingen en schandelijke kritiek te verdragen. Je dient je niet al te zeer van andere mensen te onderscheiden, maar te accepteren dat zowel welwillendheid als onwelwillendheid, wijsheid en dwaasheid, getolereerd zullen moeten worden.

 

189

 

Gedraag je niet vijandig tegenover mensen die minder bevoorrecht zijn dan jij, al was het maar omdat die al vanzelf veel tegenstand ontmoeten.

Probeer niet in het gevlei te komen bij de bevoorrechte elite, al was het maar omdat die je nooit een gunst zullen verlenen zonder daar iets voor terug te verlangen.

 

190

 

Je overgeven aan begeerte en lust is een gebrek dat met wat wilskracht nog wel te corrigeren is. Maar je macht tijdens het besturen misbruiken is een gebrek dat veel moeilijker te corrigeren is.

Als je, in het doen van zaken, met hindernissen wordt geconfronteerd is dat, met enige moeite, nog wel op te lossen. Maar als je in je streven naar rechtvaardig besturen wordt gehinderd, is dat veel moeilijker op te lossen.