216

 

Je mag jezelf niet toestaan overhaast toezeggingen te doen ook al denk je daardoor op een voordelige manier te kunnen profiteren.

Je mag jezelf niet toestaan dronken te worden en vervolgens in razernij te ontsteken.

Je mag jezelf niet toestaan om veel zaken haastig af te raffelen zodat je er snel van af bent.

Je mag niet, omdat je je taak beu bent, verzaken om die taak tot een goed einde te brengen.

 

217

 

Als je op de juiste manier studeert, gebruik je ook de bewegingen van je handen en voeten als middel om dingen beter te onthouden.

Als je op de juiste manier observeert, zorg je dat je hart zich, op een harmonieuze manier, met je geest mengt, om op die manier alles helder te blijven zien.

 

218

 

De hemel zorgt ervoor dat er mensen zijn die wijs zijn, zodat ze de mensen die dom en dwaas zijn met raad en daad kunnen bijstaan. Helaas doen sommigen van die bevoorrechte mensen het tegenovergestelde door zichzelf op de borst te slaan en zich verheven te voelen, en neer te kijken op hun medemensen vanwege diens zwakheden en tekortkomingen.

De hemel zorgt ervoor dat er mensen zijn die een overvloedige rijkdom bezitten, zodat ze de vele mensen die zich in een penibele situatie bevinden, kunnen helpen en ondersteunen. Helaas doen sommigen van die bevoorrechte mensen precies het tegenovergestelde en maken het arme mensen alleen maar moeilijker door hen te behandelen als uitschot.

Hoe zou het de bedoeling van de hemel kunnen zijn dat het gewone volk slecht behandeld wordt?

 

219

 

Mensen die, door helder na te denken, alles zeer goed overwegen, hoeven zich weinig zorgen te maken. Er zijn ook mensen die zo dom zijn dat ze niet eens beseffen wat ze aan kennis missen. Door dit te analyseren en te bestuderen, kun je jezelf verdienstelijker maken.

Mensen met een middelmatig talent zullen vaak eigenaardige overwegingen maken, omdat ze denken dat ze overal al van op de hoogte zijn. Zo zullen ze gemakkelijk, op een subjectieve manier, verdraagzaamheid of juist achterdocht tonen. Door die onbekwaamheid is het moeilijk met hen samen te werken.

 

220

 

De mond is de poort tot het hart. Als je niet beseft wanneer het beter is om je mond dicht te houden, is de kans groot dat je je teveel blootgeeft.

Je verlangens zijn de voeten van je hart. Als je die verlangens niet in de hand hebt, is er een grote kans dat je het verkeerde pad op gaat.