246

 

Als je tevreden kunt zijn met wat op je pad komt vertoef je alleen daardoor al in het paradijs, terwijl je, als je nooit tevreden bent met wat op je pad komt, vanzelf al veel minder van de wereld zult genieten. Hoe je de wereld ervaart hangt dus vooral van je opvatting af. Door welwillendheid toe te passen, kun je een keerpunt in je leven teweegbrengen, maar door geen welwillendheid te gebruiken, doe je de kans op zo’n keerpunt teniet.

 

247

 

Als je verhit op zoek gaat naar manieren om snel macht te vergaren zal dat al heel snel tot grote rampen en ongelukken leiden. Maar als je de intentie hebt om in volslagen rust de vrede te bewaren hoef je je gedurende lange tijd geen zorgen te maken.

 

248

 

Tussen de pijnbomen, aan de rand van een bergstroom, loopt een eenzame wandelaar met een staf in de hand. In een versleten monniksmantel richt hij zich op in de nevelwolken. Onder een venster van bamboe legt hij zijn hoofd te rusten op een boek en wordt wakker op het moment dat het maanlicht op zijn dunne viltdeken valt.

 

249

 

Begeerte ervaart men als een allesverslindend vuur. Als men daaraan toegeeft kan dat ziekelijke idee ervoor zorgen dat alles verandert in koude as. Een reputatie die voordeel oplevert is als suiker zo zoet, maar tegen de tijd dat men gaat sterven is het alsof men op een waskaars zit te kauwen. De reden dat mensen zich zorgen maken over doodgaan is omdat ze bang zijn voor de lijdensweg. Door te bestuderen hoe je wat er niet toe doet kunt elimineren kun je je hart langdurig in overeenstemming brengen met Dao.

 

250

 

Als een steeg te smal is om er tegelijkertijd door heen te gaan, besluit dan achter elkaar te gaan lopen; dan blijkt die steeg breed genoeg om er, zonder elkaar dwars te zitten, door heen te wandelen. Pornografie geeft een kort en hevig genoegen, terwijl men van lichte erotiek, op een natuurlijke, rustige manier veel langer kan genieten.