281

 

Tegenwoordig nemen de mensen alleen voor waar aan wat ze zelf geloven en daardoor raken ze verslaafd aan verbittering en wrevel. Vroeger zeiden de mensen: ‘Als ik me niet alleen op mijn eigen kennis baseer, kan ik op een kalme manier te weten komen wat werkelijk waarde heeft.’ Ook zeiden ze: ‘Hoe zou ik verbitterd en wrevelig kunnen worden als ik mijn eigen kennis in twijfel durf te trekken?’ Het lijkt mij duidelijk dat deze woorden een diepe waarheid blootleggen.

 

282

 

Als je oud bent en terugkijkt op je jeugd, ben je in staat afstand te nemen van het denkbeeld dat alles draait om het zo snel mogelijk bereiken van je doel en het wedijveren met anderen.

Als je overwerkt bent en terugkijkt op je gloriejaren, ben je in staat om in te zien dat je je uitputting en verwarring te wijten hebt aan het idee dat alles draait om luxe en status, maar dat dat eigenlijk verloren moeite is gebleken.

 

283

 

De situatie waarin een mens zich in de wereld bevindt, kan in een heel korte tijd heel erg veranderen. Het is duidelijk dat we dat maar beter gewoon kunnen aanvaarden. Zoals Shao Fu Yong zei: ‘De plaats die ik gisteren innam wordt nu door iemand anders ingenomen. Ik heb geen idee wiens plaats ik vandaag heb ingenomen!’ Als je de waarheid van deze uitspraak inziet, dan kun je gemakkelijk begrijpen in welk net je denken vaak verstrikt raakt!

 

284

 

Als je datgene dat anderen hevig verontrust met een koele blik kunt beschouwen, kun je je daardoor vrij gemakkelijk veel bitterheid en pijn besparen.

Als je datgene dat anderen koud en onverschillig laat met een warm hart in je op kunt nemen, kun je daardoor vrij gemakkelijk de smaak van een authentieke verrukking te pakken krijgen.

 

285

 

Als er ergens geluk is, bevindt ongeluk zich er tegenover. Als er iets is dat er mooi uitziet, moet er ook iets zijn dat er lelijk uitziet. Als iets zich kan vermenigvuldigen, kan het ook verdeeld raken. Door je te beperken tot het nuttigen van gewone familiemaaltijden, en op de plek waar je bent geboren te verblijven, heb je de schuilplaats gevonden waar je in vrede kalm en gelukkig kunt zijn.