291

 

Als je een rustig gemoed hebt ervaar je het bestaan, waar je ook bent, alsof je aan een helder beekje op een groene berghelling zit. Als je de essentie van de hemel hebt weten te bereiken, waardoor je als het ware opnieuw geboren bent, ben je in staat te leven als een vis in het water of een vogel in de lucht.

 

292

 

Een geleerde in vol ornaat, die in de ochtend een ontmoeting heeft met een eenvoudige boer, in een regenjas van stro met een kleine bamboehoed, die rustig en zonder zorgen is, kan eigenlijk niet anders dan daar even bij stilstaan terwijl hij verzucht: ‘Hier sta ik, een buitengewoon getalenteerd persoon, met alle voordelen die daarbij horen, en dan ontmoet ik op deze ochtend iemand die nauwelijks genoeg heeft, maar toch, op een zuivere manier, bijna volmaakte rust gevonden heeft. De diepe verbondenheid en liefde die hij voor zijn familie voelt, kan niet groter zijn. Waarom laat ik mij dan door ambities opjagen, zoals een kudde koeien door een vuurzee of een kudde paarden door de stormwind. Moet ik dan niet eens bij mezelf nagaan of ik me wel volgens mijn juiste natuur gedraag?’

 

293

 

Vissen die in het water zwemmen, zijn zich helemaal niet bewust van dat water. Vogels die, in hun vlucht, gedragen worden door de wind, zijn zich helemaal niet bewust van die wind. Als we dit tot ons door laten dringen, kunnen we tot het besef komen dat er allerlei dingen zijn, waar we ons niet bewust van zijn maar die er samen voor zorgen dat we de kans hebben te delen in het geluk van het bestaan.

 

294

 

Vossen slapen in een ruïne. Konijnen hebben hun hol in een aangestampt podium zonder begroeiing, waarop ooit gezongen en gedanst werd. Gele bloemen verliezen hun glans en fragiel gras verdwijnt in de mist. Vroeger was dit het toneel van strijders die zich bekwaamden in het voeren van oorlog. Waarom verdort datgene dat bloeit altijd weer en verandert kracht altijd weer in zwakte? Als je hier over nadenkt wordt je hart grijs als as.

 

295

 

Doe je werk in vrijheid, zonder ontsteld te raken als de gevolgen ervan gunstig of ongunstig zijn, zoals een bloem die zich eerst opent en daarna sluit. Accepteer het als je ergens weg moet gaan. Ken er geen betekenis aan toe. Pas je overal waar je bent aan de methode van de hemel aan, vergelijkbaar met wolken die zich soms samenvoegen en zich, op een ander moment, weer van elkaar verwijderen.