321

 

Door kalm na te denken, vind je rust. Maar als je met je verstand iets probeert kwijt te raken door er aan vast te houden is dat te vergelijken met een poging om je schaduw te verwijderen door vast te houden aan je lichaam. Als je je geest leeg maakt zul je je in een toestand van leegte bevinden. Maar als je die toestand probeert te bereiken door je druk te maken is dat alsof je muggen probeert weg te jagen door ze te lokken met een stuk schapenvlees.

 

322

 

Iemand die zich om de juiste reden als kluizenaar teruggetrokken heeft accepteert alles dat bestaat als vanzelfsprekend. Diegene drinkt wijn zonder een drinkmaatje nodig te hebben om tot vrolijkheid aangezet te worden. Diegene heeft geen tegenstander nodig om goed te kunnen schaken. Diegene beschouwt een fluit die geen tonen voortbrengt als een goed instrument en prefereert een snaarinstrument zonder snaren. Diegene beschouwt iemand die zonder afspraak langs komt als het meest oprecht. Diegene ontvangt gasten die er niet op staan tegemoetgegaan of uitgewuifd te worden, het hartelijkst. Diegene beschouwt datgene dat anderen beschaafd vinden als restanten modder en slijk. Door zich uit de wereld terug te trekken liet diegene die zee van bitterheid en pijn zonder enige moeite achter zich.

 

323

 

Als je probeert na te denken over hoe je er uit zag voordat je verwekt werd en vervolgens probeert je voor te stellen hoe je er uitziet na je dood, zullen alle gedachtes vanzelf verdwijnen. Dan is er niets meer dat je natuurlijke rust kan verstoren omdat je bij voorbaat al afstand van je bestaan hebt genomen.

 

324

 

Na een ziekte realiseer je je pas goed wat de waarde van gezondheid is. Na een periode van wanorde realiseer je je pas hoe gelukkig je je mag prijzen met de rust van het alledaagse. Maar dat is slechts wijsheid achteraf.

Als je je in een gunstige en voorspoedige situatie bevindt en dan al beseft dat dat wel eens de oorsprong van toekomstige rampen en ongeluk zou kunnen zijn, en je je realiseert dat, als je het leven te gretig omarmt, dat weleens de oorzaak van je dood zou kunnen worden; dan pas heb je een voortreffelijk inzicht.

 

325

 

Toneelspelers (in de Chinese opera) schminken zich in allerlei kleuren, zodat ze mooi en openhartig lijken of juist lelijk en hooghartig. Maar nadat ze hun liederen gezongen hebben en het stuk is uitgespeeld, hoeven ze de illusie van mooi en lelijk niet meer op te houden.

Schaakspelers zullen, voor een wedstrijd, om met elkaar te kunnen wedijveren, een keuze moeten maken voor wit of zwart. Maar na de wedstrijd wordt het schaakspel weer opgeborgen en liggen wit en zwart vredig naast elkaar.