326

 

De wind die de frisse geur van bloemen verspreidt en de volle maan aan de heldere hemel kunnen alleen intens worden ervaren door degenen die zich daar, in alle rust, voor openstellen. Of bomen welig groeien of verdorren hangt van de aanwezigheid van water af. Rotsen kunnen door bamboe overwoekerd worden. Alleen door nergens gebruik van te maken, kun je je het recht toe-eigenen om daar deel van te zijn.

 

327

 

Als je met oude dorpsmensen praat over het nuttigen van gekookte kip met een simpel glas wijn, zullen ze, omdat dat is waar ze van houden, vanzelf al gaan glimlachen. Maar als je ze vraagt wat ze van een uitgebreid buffet vinden, hebben ze geen enkel idee waar je het over hebt.

Als je het met hen hebt over hoe je een lange mantel van ruwe hennep bestand kunt maken tegen de regen door hem in te vetten, zullen ze met plezier hun instemming betuigen. Maar als je ze vragen stelt over dure hofkledij, hebben ze geen idee waar je het over hebt. Als iedereen onder de hemel zo weinig begeerte naar luxe zou hebben, zouden alle mensen vanzelf het bestaan zelf als het allerbelangrijkste beschouwen.

 

328

 

Als je je geest door meditatie leeg hebt gemaakt, hoe kun je je geest dan nog waarnemen? Volgens het Boeddhisme kun je het belang hechten aan het waarnemen van de geest op zichzelf al als een hindernis beschouwen.

Alles wat is komt voort uit alles dat was. Waarom zou je dan wachten tot alles samenkomt? Als Zhuangzi zegt dat alles wat bestaat een eenheid vormt, gaat hij er impliciet van uit dat er aan die eenheid te twijfelen valt.

 

329

 

Als je in staat bent om zonder moeite je kleding te schikken om weg te gaan terwijl het feest nog in volle gang is, is dat vergelijkbaar met de bekwaamheid om zonder moeite langs een steile rotswand te lopen zonder te vallen. Dat is een benijdenswaardige bekwaamheid.

Als je tot in de late uurtjes blijft doorgaan met feesten en maar niet kunt stoppen, hoe laat het ook wordt, zal iedereen met verstand je uitlachen omdat je, op deze wijze, uiteindelijk in een zee van bitterheid en spijt zult verdrinken.

 

330

 

Als je grip op jezelf wilt krijgen en je niet wilt laten bepalen door de verlokkingen van het alledaagse bestaan mag je je geest niet toestaan om zich te laten leiden door begeertes, zodat je niet in verwarring raakt en helder krijgt hoe je tot rust kan komen.

Als je jezelf zo weet te beheersen en tegelijkertijd deel weet uit te maken van de wereld van alledag, zul je in staat zijn om je geest in contact te brengen met begeertes zonder daardoor in verwarring te raken. Dan heb je jezelf, als het ware, opnieuw opgevoed.