351

 

Een kluizenaar die zich terugtrekt in het bos op een berghelling zal, ook al is zijn bestaan extreem sober, volledige rust kunnen vinden. Een ongeletterde boer zal, ondanks zijn lage maatschappelijke positie, door de hemel als oprecht, eenvoudig en één met de natuur worden gezien. Ook als iemand op de markt als paardenmakelaar door eerlijkheid zijn doel niet bereikt en daardoor in de goot belandt, betekent dat nog altijd dat diegene een eerlijk en oprecht karakter heeft.

 

352

 

Als je meer voorspoed ontvangt dan waar je recht op hebt en je een enorme winst behaalt zonder dat je daar iets voor hebt gedaan, dan dien je dat als aas te beschouwen waarmee je door de wereld in de val wordt gelokt. Als je zoiets overkomt en je hebt daardoor de illusie dat je boven anderen verheven bent, besef dan dat je op die manier diep kunt vallen!

 

353

 

Ieder mens is te vergelijken met een marionet. Alleen als je er voor zorgt dat je je draden niet in de war laat raken en zelf weet te bepalen wanneer je beweegt en stilstaat, en niet in het minst accepteert dat dat door een ander wordt bepaald, kun je zelf uitmaken welke rol je in het leven speelt.

 

354

 

Door winst te verkrijgen kun je ook veel verliezen. Dat is waarom geluk vaak ontstaat door juist geen winst na te streven. In een oud geschrift staat: ‘Het is aan te raden, heer, om niemand te verleiden met een hoge positie als beloning. De generaal die op die manier verdienstelijk probeert te zijn, zorgt immers alleen maar voor een slagveld vol bleke beenderen.’ Ook staat er geschreven: ‘Als een staat langdurig vrede wil bereiken, kunnen de kisten met wapens maar beter, het liefst gedurende duizenden jaren gesloten blijven.’ Daarom dient zelfs iemand met een vurig hart en een felle energie verleid te worden om zo koel te blijven als een ijskoud hagelsteentje!

 

355

 

Een vrouw van lichte zeden kan, op latere leeftijd, besluiten om het klooster in te gaan en non te worden. Een naijverig mens kan, op latere leeftijd, tot rust komen door er voor te kiezen zich te conformeren aan Dao. Ook naijverige mensen en mensen van lichte zeden kunnen er voor kiezen de weg te vinden naar rust en stilte.