41

 

Degene die tot het einde toe geconcentreerd studeert, zal daardoor zichzelf en andere mensen voordeel bezorgen. Daardoor wordt alles en iedereen bevoordeeld. Degene die tot het einde toe zonder aandacht studeert, zal daardoor zichzelf en andere mensen benadelen. Daardoor wordt alles en iedereen benadeeld. Dat is waarom een nobel mens, in het dagelijks bestaan, zich in zijn liefhebberijen niet teveel door pracht en praal mag laten leiden, maar zich ook weer niet tot het uiterste aan lethargie en dorheid mag over geven.

 

42

 

Anderen bezitten rijkdom, ik welwillendheid. Anderen behoren tot de adel, ik tot de rechtvaardigen. Een deugdzaam mens zal zich niet als een vorst in een gouden kooi te kijk zetten. Alleen mensen met een sterk en kalm karakter zijn in staat om de hemel te dienen. Juist omdat het hun doel is om zich volgens de juiste moraal te gedragen, zijn deugdzame mensen niet te corrumperen.

 

43

 

Als je geen moeite wilt doen om een beter mens te worden, dan lijkt dat op het afkloppen van je kleding in een zandstorm of een modderpoel gebruiken om je voeten in te wassen. Hoe kun je dan ooit je doel bereiken? Als je niet bereid bent om een stapje terug te doen in het leven, dan lijkt dat op een mot die in een kaarsvlam vliegt of op een ram of geit die met zijn horens verstrikt raakt in een heg. Hoe zal je dan ooit rust, vrede en geluk kunnen vinden?

 

44

 

Als je je geest door middel van studie op orde wilt brengen, moet je altijd terugkeren naar je authentieke zelf. Als je op de juiste manier je geweten wilt volgen, dan moet je er voor zorgen dat je in alles wat je doet een verdienstelijke reputatie nastreeft en moet je zeker niet proberen om respect af te dwingen. Door je, in je studie, vooral bezig te houden met het lezen en genieten van lichtvoetige gedichten, zul je je denken zeker niet verdiepen.

 

45

 

Vrijwel alle mensen hebben een groot vermogen tot barmhartigheid. Dat vermogen zat zowel in het hart van de geleerde Wei Mo als in het hart van de beul Tu Gui. De voorliefde voor dit vermogen bevindt zich overal; zowel in een luxe villa als een eenvoudige aarden hut. Alleen hebzucht, begeerte en lust kunnen er voor zorgen dat dit gevoel diep in het hart wordt opgesloten en onbereikbaar wordt. Dan is het alsof iets dat dichtbij is, oneindig ver weg is.