56

 

Studeren zonder geraakt te worden door de inzichten van de wijzen van weleer, is niet meer dan het kopiëren van kennis. Regeren zonder liefde voor het gehele volk, is niet meer dan het ten onrechte toe-eigenen van een ambtelijke positie. Het de mond vol hebben over een studie, zonder die kennis in het persoonlijke leven toe te passen, is alsof men alleen maar zegt met meditatie bezig te zijn. Als men een studie of werk oppakt zonder dat gewetensvol te doen, is dat net zo vergankelijk als vuurwerk; je steekt het af, bewondert het en het is weg.

 

57

 

Een mens heeft in zijn hart een plek waar de waarheid opgeschreven staat, maar een deel ervan is gesloten en verzegeld. Een ander deel van de waarheid wordt verpakt in liederlijke zang en zwierige dans, waarin het helder weten wordt verdronken. Degene die de waarheid volledig wil leren kennen zal die obstakels moeten zien te verwijderen en oprecht gaan zoeken naar de oorsprong. Alleen degene die de totale waarheid weet te verkrijgen kan die ook toepassen.

 

58

 

Als je grote moeite moet doen om je doel te bereiken, levert je dat, als je dat met liefde doet, vaak veel voldoening op. Als je wensen, zonder dat je er enige moeite voor hoeft te doen, worden vervuld, levert dat vaak een triest gevoel op, omdat die wensen, als ze op die manier worden vervuld, hun betekenis verliezen.

 

59

 

Als iemand zijn rijkdom, eer en reputatie te danken heeft aan een vanzelfsprekende, gewetensvolle overeenstemming met Dao, dan is dat te vergelijken met een bloemenzee in de bergen of een bos dat zich vanzelf voortplant en vermeerdert. Als iemand zijn rijkdom, eer en reputatie aan een eenmalige heldendaad of grote prestatie te danken heeft, dan is dat te vergelijken met bloemen die in een kuip op een terras zijn neergezet en daardoor makkelijk verplaatsbaar zijn, en ook maar kort gedijen. Als iemand zijn rijkdom, eer en reputatie aan een machtige positie te danken heeft, dan is dat te vergelijken met een prachtige bos bloemen die in een vaas staat, en die, zo zonder wortels, spoedig zal verwelken.

 

60

 

Doordat het weer in de lente zachter wordt, wordt het landschap met een kleurrijke bloemenzee bedekt en zingen de vogels, sinds lange tijd, hun vrolijke liedjes weer. Dan bepalen ook de geleerde heren hun positie door middel van een examen, op grond van hun talenten. Ze krijgen er mooie kleren en smakelijk voedsel voor terug. Maar mochten ze niet goed nadenken en niet onmiddellijk de juiste antwoorden geven, dan zullen ze niet geschikt geacht worden om zaken tot een goed einde te brengen. Ook al worden ze dan honderd jaar, dan is hun leven van evenveel waarde alsof het slechts één dag duurt.