86

 

Op het moment dat je je bewust wordt dat je gedachtes uit beginnen te gaan naar begeerte en lust, is het nog gemakkelijk jezelf te corrigeren. Het is immers niet zo moeilijk om wat je je bewust wordt te corrigeren als het nog maar net begonnen is. Zo kun je er voor zorgen dat je rampspoed en onheil voorkomt en voorspoed bewerkstelligt en kun je er voor zorgen in leven te blijven door een dreigende dood te voorkomen. Onderschat het belang hiervan niet.

 

87

 

Door rust en stilte krijgt het denken, op een zorgvuldige manier, helderheid en klaarheid en ontstaat oprechtheid en waarachtigheid in het hart.

Door je vrij en leeg te maken, neem je ruimschoots de tijd om vertrouwd te raken met de oprechtheid en waarachtigheid van het hart.

Door te vasten zorg je ervoor dat je je bevrijdt van het idee dat je je voorliefdes moet volgen en krijg je de smaak te pakken van het voeden van het hart.

Er is niets dat beter voldoet dan deze drie dingen als je er voor wilt zorgen dat je hart in overeenstemming met Dao is.

 

88

 

In een rustige omgeving tot rust komen is niet waarachtig tot rust komen. Als het leven volop in beweging is tot rust weten te komen, dat is pas echt in staat zijn tot rust te komen.

Gelukkig zijn als het geluk je toelacht, is niet waarachtig gelukkig zijn. Te midden van bitterheid en pijn in staat zijn om geluk te verkrijgen, dat geeft pas echt de bekwaamheid aan om in lichaam en geest de juiste houding te verkrijgen.

 

89

 

Als je iets weg geeft, moet je dat zonder bijbedoelingen doen, want als je er bijbedoelingen bij hebt, betekent dat dat je bedoeling niet zuiver is. Als je iets aan iemand geeft, mag je die ander niet verplichten tot een wederdienst. Als je dat wel doet, komt datgene dat je weggeeft niet echt uit het hart.

 

90

 

Als het lot mij weinig voorspoed brengt, zal ik dat met mijn innerlijke kracht verwelkomen.

Als het lot mij lichamelijk volledig uitput, zal ik door middel van rust mijn geest versterken.

Als het lot misère en ongeluk voor me in petto heeft, zal ik dat weerstaan door me met Dao te verbinden. Hoe kan het lot mij dan nog deren?