stempelen met rubberen hemagummetjes - ook de zijkant werd benut...

simpele basisschetsen

kadertje, vlak en lijn...

variaties op een simpel thema...

bedrieglijke eenvoud...

en soms wordt het bijna te figuratief...

hier wordt het zelfs bijna ingewikkeld...

variaties op een thema...