Aan het strand stil en verlaten

The carnival is over

   
Aan het strand stil en verlaten Say goodbye, my own true lover
bij het scheem’ren van de maan As we sing a lover`s song
zie ik daar een eenzaam paartje How it breaks my heart to leave you
vol van weemoed aangedaan Now the carnival has gone
Liefste ‘k moet je gaan verlaten High above, the dawn is breaking
morgen ga ik weer naar zee And my tears are falling rain
maar we trouwen als ik thuiskom For the carnival is over
hier op hollands dier’bre ree We may never meet again
   
Maar zij sprak ach liefste mijner Like a drum my heart was beating
denk zo ver niet in ’t verschiet And your kiss was sweet as wine
want de zee ligt vol met mijnen But the joys of love are fleeting
en die dingen zie je niet For Pierrot and Columbine
   
Aan het strand stil en verlaten Now the harbor light is calling
ziet men daar een meisje staan This will be our last goodbye
die al turend en al smachtend Though the carnival is over
wacht de komst van hare man I will love you till I die
   
hij zou immers wederkeren  
hij beloofde haar toch trouw  
en dan krijgt zij zo’n verlangen  
word ik toch zijn lieve vrouw  
   
maar hij keerde nimmer weder  
want de dood waart om ons heen  
en zij keerde telkens weder  
aan het strand stil en alleen  
   
Dobberend op de woeste baren  
zeilde ’t scheepje eenzaam voort  
Maar opeens wat er gebeurde.  
een ontploffing werd gehoord.  

Extra coupletten:

’t schip verging al in de diepte
angstig keek hij om zich heen.
Nergens kon hij redding vinden,
grote God, waar moet dat heen?

Terwijl hij worstelt met de golven
en de dood voor ogen ziet,
smeekt hij: God heb toch erbarmen,
‘k heb haar lief vergeet dat niet!