een gezelschap...

Zoals beloofd zal het hier regelmatig gaan over vergeten schrijvers. Links op de foto zit de schrijver om wie het gaat. Een auteur die inmiddels heel ver weggestopt staat op de zolder van de verstofte reputaties. Rechts zien we voor menigeen nog wel herkenbaar de prins der dichters A. Roland Holst; hier slechts een bijfiguur. De rokende schrijver waar het om gaat, is dit jaar 100 jaar geleden geboren uit Nederlandse ouders, maar in Duitsland opgegroeid waar hij zijn hele jeugd doorbracht. Hij was in de jaren twintig journalist bij verschillende kranten in het Ruhr-gebied. Zijn vacanties bracht hij door op de boerderij van zijn grootouders aan een Oost-Nederlandse rivier; het landschap dat hij in vrijwel al zijn boeken onvergetelijk zou oproepen. Het is al weer een kwart eeuw geleden dat er voor het laatst een boek van hem werd herdrukt. Overigens wel de zeventiende druk van zijn succesroman die evenals enkele andere boeken van zijn hand bijna een halve eeuw in druk bleef. Hij werd dus redelijk veel gelezen en hij kon een vermaarde kunstenaar als Paul Citroen omslagen laten maken.

de groote stille knecht... tekening paul citroen

In de jaren vijftig schreef hij nog een romantetralogie die zo niet bij de tijdgeest paste dat hij daarna het schrijven er maar bij liet. In de resterende veertig jaar van zijn leven verschenen er nog drie bibliofiele dichtbundels in miniscule oplages. We kunnen er gerust van uit gaan dat hij nooit meer herdrukt zal worden. Tot voor kort was dit de enige foto van deze schrijver op internet. Een foto die tal van vragen oproept: waar, wanneer, waarom en met wie? Daarover volgende week meer.

PS

Vorige keer kraakte ik een beeldje van Nescio´s Titaantjes af. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de beeldhouwer Hans Bayens ook een paar zeer geslaagde literaire verbeeldingen in het Amsterdamse heeft gemaakt. Dit is te zien bij het beeld van schrijver-onderwijzer Theo Thijssen en nog meer bij zijn Multatuli beeld.

theo thijssen

multatuli