uit het vierde boekje...

landschapje...

uit het eerste boekje

uit boekje nummer 7

boekje nummer 10...

boekje nummer 13...

je kunt bijna door het papier heenkijken...

mooi sterk beeld...

uit boekje nummer 20 - maart 1985

boekje nummer acht...