het lijkt bijna het toevallige effect dat een wolk ook kan hebben...

een gewone lijn...

door het toeval krijgt iedere lijn zijn eigen karakter...

de schaduwrandjes maken het speciaal...

ook hier weer bijna een wolkenlandschap...